Zajęcia profilaktyczne i sportowe od lutego do grudnia 2020 roku

Prezydent Miasta Siedlce
Andrzej Sitnik

zaprasza dzieci i młodzież szkolną wraz z rodzicami z Miasta Siedlce do udziału w zajęciach profilaktycznych i sportowych od lutego do grudnia 2020 roku.
Udział w zajęciach jest nieodpłatny, a całość zadania finansowana jest z budżetu miasta.

Szczegóły zajęć tutaj.