Dyrekcja


Dyrektor szkoły
pani Anna Pluta
(na stanowisku od 1 września 2019)

wicedyrektor szkoły
pani Janina Florczykiewicz
(na stanowisku od 1 października 2019)