Samorząd Uczniowski


Jesteśmy w Klubie Szkół UNICEF                               Regulamin SU

Opiekunowie Samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

Jolanta Niewęgłowska

Agnieszka Różewska

Przewodnicząca:
Ida Trepiłowska

Zastępcy:
Matylda Matejuk

Alicja Liczewska

Franciszek Suchoń