Samorząd Uczniowski


Jesteśmy w Klubie Szkół UNICEF                               Regulamin SU

Opiekunowie Samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:
pani Marta Posiadała i pan Rafał Piątek

Przewodnicząca:
Natalia Półtorzycka 7b

Zastępcy:
Kacper Krawczyk 4c
Nel Majewska 6d
Szymon Zakolski 6f