Samorząd Uczniowski


Jesteśmy w Klubie Szkół UNICEF                               Regulamin SU

Opiekunowie Samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:
pani Marta Posiadała i pan Rafał Piątek

Przewodnicząca:
Mikita Dagajew 8c

Zastępcy:
Zofia Roman 6d
Michał Kalata 5b