Samorząd Uczniowski


Jesteśmy w Klubie Szkół UNICEF                               Regulamin SU

Opiekunowie Samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:
pani Katarzyna Karpiarz i pan Radosław Liczewski

Przewodnicząca:
Wiktoria Sawicka (klasa 6b),

Zastępcy:
pierwszy: Aleksandra Waldzińska (klasy 6d)
drugi: Magdalena Jabłkowska (klasa 5a)
trzeci: Alan Rybak (klasa 4a)