Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach  środków budżetu państwa  w ramach kierunku interwencji 3.2. w wysokości 12 000 złotych oraz 3000 zł – wkład własny Miasta Siedlce  na realizację  programu wieloletniego

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3”.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 zostały przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi , książek historycznych oraz brakujących lektur szkolnych i zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki.