Historia szkoły

„Czwórka” jest jedną ze starszych szkół w naszym mieście, dlatego przeplatają się w niej tradycja i nowoczesność. Od kilkudziesięciu lat znana jest jako szkoła sportowa, a w jej murach kształciło się wielu wybitnych ludzi. Dziś nadal ważne są dla nas dawne wartości, ale kładziemy również duży nacisk na rozwijanie umiejętności poszukiwanych we współczesnym świecie. Nasi uczniowie, już od klasy pierwszej, bezpłatnie uczą się języka angielskiego, a od klasy IV angielskiego i niemieckiego. Wiele dzieci przejawia zainteresowanie sportem. Dla nich zorganizowane są klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego. Obecnie nasza placówka zajmuje I miejsce w punktacji na najbardziej usportowioną szkołę.   W czasie nauki szkolnej uczniowie mogą rozwinąć swoje talenty w jednym z licznych kół zainteresowań: matematycznym, plastycznym, teatralnym, przyrodniczym, tanecznym, dziennikarskim, w chórze, w Szkolnym Klubie Sportowym, w drużynie zuchowej i w naszym najmłodszym, ale już prężnie działającym Szkolnym Klubie Europejskim. Szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami. W 1997 roku wygrała ranking na najlepszą Szkołę Podstawową w Siedlcach. Dumni też jesteśmy z II miejsca z matematyki, III miejsca z plastyki w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej.

Wyspecjalizowana kadra realizuje nowoczesne formy nauczania i wychowania poprzez liczne zajęcia literacko-plastyczne, spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje muzealne. Klasy zerowe biorą czynny udział w życiu szkoły, zapewniają najmłodszym łagodne przejście do klasy pierwszej. Wszyscy uczniowie mają do dyspozycji doskonale wyposażoną bibliotekę, czytelnię, świetlicę, stołówkę, dwie sale gimnastyczne oraz salę komputerową. Stale współpracujemy z Akademią Podlaską. W szkole działa Klub Wolontarystyczny „Równy Start”, który swoją obejmuje opieką wielu uczniów. Nawiązaliśmy kontakty ze szkołami na Litwie i w Austrii. Organizowane są cykliczne imprezy szkolne, festyny, wycieczki i zielone szkoły. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, dlatego wyposażona jest w całodobowy monitoring, a położenie z dala od głównych ulic zapewnia wychowankom przyjazną, kameralną atmosferę.