Nauczyciele

Lp. Nazwisko i imię Rok skzolny 2017/2018
1 Anusiewicz Przemysław dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
2 Alaba Dorota nauczyciel języka angielskiego
3 Bajek Karolina wychowawca świetlicy
4 Banaś Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego i wdżr
5 Barszczak Maja pedagog
6 Budek Agnieszka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
7 Całka – Kotobelli Joanna nauczyciel języka niemieckiego
8 Celińska-Drozd Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
9 Celińska-Spodar Anna pedagog wspomagajacy
10 Czarnocka Paulina wychowawca świetlicy
11 Dąbrowska Beata nauczyciel wychowania fizycznego
12 Dyńka Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
13 Dziewulska Anita wychowawca świetlicy
14 Enihowt Dariusz nauczyciel historii i społeczeństwa, informatyki, zajęć informatycznych
15 Florczykiewicz Janina nauczyciel historii i społeczeństwa, plastyki
16 Folwarski Artur nauczyciel wychowania fizycznego
17 Gabryszewska Paulina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
18 Głuchowska Beata nauczyciel języka angielskiego
19 Grześkowicz Anna nauczyciel plastyki
20 Guzek Damian nauczyciel wychowania fizycznego
21 Jezierska Barbara nauczyciel biologii
22 Jeznach – Mierzejewska Anna nauczyciel języka polskiego
23 Kamińska Katarzyna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
24 Kańska Maria nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
25 Karpiarz Katarzyna nauczyciel matematyki i fizyki
26 Kasprowicz Izabela pedagog wspomagający
27 Krasuska Urszula nauczyciel religii
28 Krawczyk – Urban Paulina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
29 Kubiak Iwona pedagog wspomagający
30 Kulicki Jacek nauczyciel informatyki
31 Kurpiewska Martyna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
32 Kwiatkowska Zuzanna nauczyciel religii
33 Liczewski Radosław nauczyciel wychowania fizycznego
34 Ługowska Beata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
35 Magdziak Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
36 Malewicz Edyta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
37 Malinowska Grażyna nauczyciel biologii i przyrody
38 Mamcarz Joanna wychowawca świetlicy
39 Marciszewska Marzena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
40 Matuła Halina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
41 Mazur Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
42 Mazurek Maciej nauczyciel matematyki i informatyki
43 Niewęgłowska Jolanta nauczyciel języka polskiego
44 Osiak Izabela wychowawca świetlicy
45 Paczuska Ewa pedagog wspomagajacy
46 Patoleta Barbara nauczyciel przyrody
47 Piątek Rafał nauczyciel historii, bibliotekarz
48 Piekarska Iwona nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
49 Pietruszka Magdalena nauczyciel jezyka niemieckiego
50 Piwowarczyk Iza nauczyciel języka angielskiego
51 Pluta Anna wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego
52 Posiadała Marta urlop rodzicielski
53 Protasiuk Agnieszka nauczyciel matematyki, informatyki, zajęć komputerowych
54 Różewska Agnieszka wychowawca świetlicy, nauczyciel techniki i zajęć technicznych
55 Rzewuska Joanna nauczyciel religii
56 Sakowicz Agnieszka nauczyciel oddziału przedszkolnego
57 Skrzyńska Emilia wychowawca świetlicy
58 Skulimowska Anna pedagog wspomagajacy
59 Smolińska Agnieszka nauczyciel etyki, bibliotekarz
60 Sobol Karolina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
61 Soczewka Katarzyna pedagog wspomagający, nauczyciel języka niemieckiego
62 Spruch Anna nauczyciel matematyki i zajęć technicznych
63 Stecińska – Wymiatał Aleksandra nauczyciel języka angielskiego
64 Stefańczyk Elżbieta nauczyciel geografii
65 Szczuchniak Agnieszka nauczyciel języka angielskiego
66 Szmeja Maria nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oddelegowany do ZNP
67 Szostak Anna nauczyciel języka polskiego
68 Szymani Agnieszka wicedyrektor, nauczyciel muzyki
69 Świderska Dorota wychowawca świetlicy
70 Troć Justyna nauczyciel języka angielskiego
71 Woźniak Michał nauczyciel religii
72 Zboina Elżbieta nauczyciel chemii
73 Zdanowski Konrad nauczyciel religii