Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców SP nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w roku szkolnym 2018/2019

Robert Mazurek – przewodniczący

Michał Czmoch

Arleta Grochowska – Wyrębiak

Marzena Habrowska

Joanna Wyspiańska

Tamara Zacharuk

kontakt e-mail: rr@czworka.siedlce.pl

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18, 08 – 110 Siedlce:

Bank Spółdzielczy w Siedlcach             75 9194 0007 0000 1834 2000 0010