Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców SP nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w roku szkolnym 2023/2024

Katarzyna Sobolewska – Przewodnicząca

Agnieszka Kaliniak – Wiceprzewodnicząca

Weronika Paczuska – Skarbnik

Monika Grudzińska – Sekretarz

Komisja rewizyjna:
Marta Ilczuk
Anna Leszkowicz
Aleksandra Kadej

Do Rodziców!

kontakt e-mail: rr@czworka.siedlce.pl

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18, 08 – 110 Siedlce:

Bank Spółdzielczy w Siedlcach             75 9194 0007 0000 1834 2000 0010

Regulamin Rady Rodziców (treść)

Zasady przyznawania szafek szkolnych (treść)

Uchwały:

Rok szkolny 2018/2019
Nr 1 (treść) – w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Rodziców
Nr 2 (treść) – w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców
Nr 3 (treść) – w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców