Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców SP nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w roku szkolnym 2018/2019

Robert Mazurek – Przewodniczący

Arleta Grochowska – Wyrębiak – Wiceprzewodniczący

Joanna Wyspiańska – Skarbnik

Michał Czmoch – Sekretarz

Komisja rewizyjna:
Marzena Habrowska
Sylwia Kalata
Tamara Zacharuk

kontakt e-mail: rr@czworka.siedlce.pl

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18, 08 – 110 Siedlce:

Bank Spółdzielczy w Siedlcach             75 9194 0007 0000 1834 2000 0010

Regulamin Rady Rodziców (treść)

Zasady przyznawania szafek szkolnych (treść)

Uchwały:

Rok szkolny 2018/2019
Nr 1 (treść) – w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Rodziców
Nr 2 (treść) – w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania szafek szkolnych
Nr 3 (treść) – w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców
Nr 4 (treść) – w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców