Rada Rodziców

 

Skład Prezydium Rady Rodziców SP nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w roku szkolnym 2016/2017

Robert Mazurek – przewodniczący

Arleta Grochowska – Wyrębiak

Monika Ługowska

Marzena Habrowska

Artur Sypuła

Michał Czmoch

kontakt e-mail: rr@czworka.siedlce.pl

Informacja dotycząca zagadnień poruszanych na zebraniu przedstawicieli rodziców w dniu 26 września 2016 r.

 Na zebraniu Prezydium Rady Rodziców po rozmowie z Dyrekcją Szkoły ustalono:

  1. Zasady noszenia stroju szkolnego zostaną przekazane uczniom i rodzicom przez wychowawców klas.
  2. Decyzję o umieszczeniu automatu ze słodyczami i napojami podjął Dyrektor Szkoły. Oferowane produkty spożywcze spełniają wymagania określone przepisami prawa.
  3. Producentem strojów szkolnych jest pan Daniel. Jobczyk, dane kontaktowe: tel. 602 296 444
  4. Wszelkie uwagi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych należy zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora Szkoły.
  5. Istnieje możliwość wydzierżawienia urządzenia kopiującego dla zainteresowanych klas, które zbiorą na ten cel środki we własnym zakresie. Opłata stała, miesięczna za dzierżawę wynosi 326 zł niezależnie od liczby korzystających z urządzenia i nie obejmuje kosztów tonera oraz papieru. W przypadku 7 klas chętnych szacunkowy koszt na jednego ucznia wyniósłby około 30 zł rocznie.

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18, 08 – 110 Siedlce:

Bank Spółdzielczy w Siedlcach             75 9194 0007 0000 1834 2000 0010