Godziny pracy

Dyrektor i wicedyrektorzy (sprawdź)

Godziny przyjmowania interesantów:
Dyrektor Szkoły Anna Pluta – środa 16.00 – 17.00
Wicedyrektor Janina Florczykiewicz – czwartek 16.30 -17.30

Sekretariat:
Anna Wolińska od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 (UWAGA: środa jest to dzień wewnętrzny)

Biblioteka (sprawdź)

Świetlica od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00

Pedagog (sprawdź)

Terapeuta (sprawdź)

Pielęgniarka (sprawdź)

Dyżury na stołówce od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.50