Godziny pracy

Dyrektor i wicedyrektorzy (sprawdź)

Sekretariat:
Anna Wolińska od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Biblioteka (sprawdź)

Świetlica
(sprawdź)

Pedagog (sprawdź)

Pielęgniarka (sprawdź)

Dyżury na stołówce (sprawdź)