Godziny pracy

Dyrektor i wicedyrektorzy (sprawdź)

Godziny przyjmowania interesantów:
p.o. Dyrektora Szkoły Anna Pluta – środa 16.00 – 17.00
Wicedyrektor Agnieszka Protasiuk – wtorek 16.00 – 17.00
Wicedyrektor Janina Florczykiewicz – czwartek 16.30 -17.30

Sekretariat:
Anna Wolińska od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Biblioteka (sprawdź)

Świetlica od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00

Pedagog (sprawdź)

Terapeuta (sprawdź)

Pielęgniarka (sprawdź)

Dyżury na stołówce od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.50