Godziny pracy

Sekretariat: Anna Wolińska od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 (UWAGAśroda jest to dzień wewnętrzny)

Biblioteka (sprawdź)

Świetlica od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00

Pedagog (sprawdź)

Pielęgniarka (sprawdź)

Dyżury na stołówce od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.50

Godziny przyjmowania interesantów:
Dyrektor Szkoły Anna Pluta – środa 16.00 – 17.00

Wicedyrektor Janina Florczykiewicz – czwartek 16.00 -17.00

Wicedyrektor Agnieszka Budek – wtorek 16.00 – 17.00