Numery kont

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Siedlcach

75 9194 0007 0000 1834 2000 0010

Konto do wpłat za obiady:

ING Bank Śląski S.A.

10 1050 1953 1000 0023 5335 6955

Rachunek bankowy szkoły:


ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0023 4838 7628

z dopiskiem w tytule: „opłata za duplikat legitymacji szkolnej / świadectwa szkolnego dla ……. (imię i nazwisko ucznia)”.