Dokumenty szkolne

AKTUALNY tekst ujednolicony STATUTU SZKOŁY (tutaj)

Wymagania edukacyjne dla klas IV-VIII (tutaj)

Wymagania edukacyjne dla klas I-III (tutaj)

Kalendarz na rok szkolny 2023/2024 (tutaj)

Terminarz sprawdzianów diagnostycznych w roku szkolnym 2023/2024 (tutaj)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024 (tutaj)

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 (tutaj)

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 2023/2024 (tutaj)

Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach (tutaj)

  

Uchwała nr 2/2022/2023 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia 12 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Szkoły (treść)

Uchwała nr 2/2021/2022 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia 11 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Szkoły (treść)

Uchwała nr 2/2020/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia 14 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły (treść)

Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły (treść)

Uchwała nr 5/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły (treść)

Uchwała nr 1/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 (treść)

Uchwała nr 2/2017/2018 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w sprawie wprowadzenia Statutu Szkoły (treść)

Uchwała nr 10/2016/2017 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w sprawie zmian w statucie szkoły (treść)

Uchwała nr 5/2016/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia  21 października  2016 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego statutu Szkoły (treść)

Uchwała nr 4/2016/2017 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w sprawie zmian w Statucie Szkoły (treść)

Uchwała nr 3/2016/2017 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w sprawie zmian w statucie szkoły (treść)

Uchwała nr 10/2015/2016 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w sprawie zmian w statucie szkoły  (treść)

Uchwała nr 9/2015/2016 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w sprawie zmian w statucie szkoły (treść)

Uchwała nr 8/2015/2016 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w sprawie wprowadzenia Statutu Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach (treść)

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia  29 lutego  2016 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego statutu Szkoły (treść)

Uchwała nr 4/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w statucie Szkoły (treść)

Uchwała nr 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w sprawie zmian w statucie szkoły (treść)

Uchwała nr 11/2014/2015 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4  im. Adama Mickiewicza w Siedlcach  w sprawie zmian  statucie szkoły (treść)

Uchwała nr  6/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia  02.02. 2015 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach (treść)

Uchwała nr 5/2014/2015 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w sprawie zmian w statucie szkoły (treść)

Uchwała nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w sprawie zmian w statucie szkoły (treść)

Uchwała nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia  27 stycznia  2014 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach (treść)

Uchwała nr 2/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia  27 stycznia  2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach (treść)

Uchwała nr 2/2012 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4  im. Adama Mickiewicza w Siedlcach  w sprawie zmian w statucie szkoły (treść)

Uchwała nr 6/2010 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach w sprawie zmian w statucie szkoły (treść)

Wniosek o dopuszczenie podręcznika (doc lub pdf)
Wniosek o dopuszczenie programu nauczania (doc lub pdf)