Administracja i obsługa

mgr Chromińska Małgorzata intendent

mgr Florczykiewicz Janina inspektor BHP

Folwarski Konrad – woźny

Guzek Krystyna sprzątaczka

Grabarek Zenon robotnik prac lekkich, dozorca

Grzyb Teresa sprzątaczka

Grudzińska Agnieszka pomoc kucharki

mgr Jasiński Cezary kierownik gospodarczy

Jastrzębski Jacek rzemieślnik

Kowalczyk Anna referent ds. księgowości

Królak Monika pomoc kuchenna

mgr Patoleta Marzena główna ksiegowa

Pawlak Elżbieta sprzątaczka

Pawlik Alicja kucharka

Pawlik Anita pomoc kucharki

Spiechow Tomasz robotnik prac lekkich, dozorca

Sułek Małgorzata pomoc kucharki

mgr Wolińska Anna sekretarz szkoły