Administracja i obsługa

Cabaj Kazimierz woźny

Chromińska Małgorzata intendent

Florczykiewicz Janina inspektor BHP

Guzek Krystyna sprzątaczka

Grabarek Zenon robotnik prac lekkich, dozorca

Grzyb Teresa sprzątaczka

Grudzińska Agnieszka pomoc kucharki

Jasiński Cezary kierownik gospodarczy

Jastrzębski Jacek rzemieślnik

Kowalczyk Anna referent ds. księgowości

Królak Monika pomoc kuchenna

Patoleta Marzena główna ksiegowa

Pawlak Elżbieta sprzątaczka

Pawlik Alicja kucharka

Pawlik Anita pomoc kucharki

Spiechow Tomasz robotnik prac lekkich, dozorca

Sułek Małgorzata pomoc kucharki

Wolińska Anna sekretarz szkoły