Kalendarium

Kalendarium Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach dotyczące lat 1917 – 2017

Opracowali: Rafał Piątek oraz Jolanta Niewęgłowska, Karolina Sobol, Michał Woźniak

1917           –   powstanie Szkoły Powszechnej nr 4

1919/1920   –   wzmianka w dokumentach Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach dotycząca nauczania religii w szkołach powszechnych wymieniająca SP4 jako jedną z sześciu istniejących w Siedlcach

1921           –   nadanie Szkole nr 4 imienia Adama Mickiewicza

1923           – wzmianka w prasie lokalnej, mówiąca, że przy ulicy Błonie 4 działają szkoły powszechne nr 2 i 4

1924           –   kierownikiem szkoły (do 1927) zostaje pan Jan Kazimierz Jurzyk

1927           –   kierownikiem 7 – klasowej publicznej Szkoły Powszechnej nr 4 przy ul. Błonie zostaje pan Czesław Wadecki (do 1932 r.)

1931           –   przy Szkole nr 4 powstaje Międzyszkolna Centralna Pracownia Przedmiotowa (korzystają z niej uczniowie ze wszystkich siedleckich szkół)

1932           –   kierownikiem szkoły (do 1934 r.) zostaje pan Michał Wierzejski

1933           –   poświęcenie sztandaru  6 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki działającej przy SP4

1934           –   kierownikiem szkoły ponownie zostaje pan Czesław Wadecki. Pełni tę funkcję do 1937 r.

1935           –   pracownicy Polskiego Radia przekazują panu Czesławowi Wadeckiemu – 400.000 radioabonentowi – nagrodę – radioodbiornik „Olympic”

1936           –   Święto Pieśni z uczestnictwem chórów szkolnych, jednym z organizatorów imprezy był kierownik SP4 Czesław Wadecki

1937           –   kierownikiem szkoły zostaje pan Wojciech Cyran (do 1946 r.)

09.1939       –   Szkoła nr 4 zostaje zbombardowana i spalona przez  Niemców, spaliło się całe wyposażenie. Czwórka wznawia swoją działalność w budynku przy ul. Berka Joselewicza

07.1944       –   w czasie walk wojsk radzieckich z niemieckimi budynek przy Berka Joselewicza ulega zniszczeniu

1944           –   siedziba szkoły zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Świętojańskiej 7

1946           –   kierownikiem szkoły zostaje pan Wincenty Bieniecki (do 1948 r.)

1948           –   na stanowisko kierownika zostaje powołany pan Józef Miłkowski (pełni tę funkcję do 1950 r.)

1.10.1950     – kierownikiem szkoły zostaje pani Janina Bieniecka (do 1963 r.)

1950             – szkoła bierze udział w walce z analfabetyzmem, prowadzone są przyśpieszone kursy czytania i pisania

1952/1953    –  wizytacja, która odbyła się w/w roku szkolnym potwierdziła bardzo wysoki poziom nauczania dzieci

1953             – notatka prasowa o SP4 w „Życiu Warszawy” na temat największej ilości książek zebranych przez uczniów w ramach walki z analfabetyzmem

1953             –  uroczystość wręczenia szkole Sztandaru Organizacji ZHP, szczep otrzymał imię Adama Mickiewicza

1958/1959     – w „Trybunie Mazowieckiej” ukazał się artykuł o trudnych warunkach panujących w budynku SP4 przy ul. Świętojańskiej

1959              – pismo kierownika szkoły pani Janiny Bienieckiej do ówczesnych władz państwowych i oświatowych uzasadniające potrzebę budowy nowej szkoły trudnymi warunkami lokalowymi

1.05.1959     –  na pochodzie pierwszomajowym zaprezentowano kartonową makietę planowanego budynku Szkoły Podstawowej nr 4

2.05.1960    –   rozpoczęcie prac budowlanych

2.07.1960    –   wmurowanie kamienia węgielnego

10.06.1961    – uroczystość przekazania obecnego budynku Szkole Podstawowej nr 4

1961           –   powołanie pana Tadeusza Cipkowskiego na stanowisko p. o. zastępcy kierownika (pełni tę funkcję przez dwa lata )

3.09.1961    –   rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku, w którym oprócz SP 4 mieści się również SP 3, trwają prace nad uporządkowaniem terenu wokół szkoły

29.06.1963 –   zakończenie roku szkolnego połączone z uroczystością pożegnania ustępującej ze stanowiska kierownika szkoły pani Janiny Bienieckiej, nowym kierownikiem zostaje pan Wincenty Bieniecki

1963           –   zastępcą kierownika zostaje pan Ryszard Wojewódzki (pełni funkcję do 1967 r.)

1963/1964  –   powołanie w SP 4 szkoły ćwiczeń dla Studium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego, uruchomienie świetlicy szkolnej z dożywianiem, zakończenie prac nad wyrównaniem i uporządkowaniem terenu szkolnego

1965           –   wręczenie dyrektorowi szkoły panu Wincentemu Bienieckiemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski

1965           –   pierwsze uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów

1966            –   kierownikiem szkoły zostaje pani Irena Przastek, pełni tę funkcję przez rok

1967            –   zastępcą kierownika zostaje pan Janusz Patoleta (pełni funkcję do 1971 r.)

2-7.10.1967 –   zorganizowanie konferencji i wystawy pod hasłem „Postęp pedagogiczny w nauczaniu”

28.04.1968  – uroczystość wręczenia sztandaru Szczepowi Harcerskiemu im. Adama Mickiewicza przy SP 4

21.06.1969  –   odejście na emeryturę kierownika szkoły pana Wincentego Bienieckiego, powołanie na stanowisko kierownika pana Stefana Ceranki

lata 70.        – w szkole powstaje Szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy

1971             – wicedyrektorem zostaje pani Halina Musiej (pełni funkcję do 1972 r.)

20.11.1971  –   wręczenie sztandaru szkoły ufundowanego przez rodziców

1972            –   wicedyrektorem zostaje pani Celina Krasuska (pełni funkcję do 1974r.)

1973           – po raz pierwszy odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klas ósmych

1974            –   powołanie na dyrektora szkoły pani Barbary Obary

1974           –   wicedyrektorem zostaje pani Krystyna Bik (pełni funkcję do 1977 r.)

1975            –   utworzenie dwóch klas sportowych, V i VI ze specjalnością – piłka siatkowa

1977           –   wicedyrektorem zostaje pani Jadwiga Olczak (pełni funkcję do 1990 r.)

1978           –   wicedyrektorem zostaje pan Ryszard Kubiszyn (pełni funkcję do 1981 r.)

05.1978       –   zorganizowanie spotkania z pisarzem Edwardem Kucharskim z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy

1978/79       –   nawiązanie korespondencji z bułgarską Szkołą Politechniczną nr 15 im. Adama Mickiewicza w Sofii

28.04.1979 –   uroczyste odsłonięcie portretu patrona szkoły, wykonanego i przekazanego przez pana Mariana Gardzińskiego – rodzica jednego z uczniów, powstanie Kącika Patrona

15.07.1979 –   uroczystość nadania tytułu „drużyny sztandarowej” drużynom harcerskim działającym przy SP nr 4

26.11.1979  – pierwsze święto patrona szkoły, zorganizowane w Kąciku Patrona

1981            – wicedyrektorem zostaje pani Jadwiga Duchlińska (pełni funkcję do 1990 r.)

12.11.1981  – przekazanie 1000 zł na rzecz Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie

21.11.1985  – spotkanie z panem H. J. Chmielewskim twórcą popularnego komiksu „Tytus, Romek i A’Tomek”

31.08.1986  – odejście na emeryturę pani dyrektor Barbary Obary

1.09.1986     – przejęcie kierownictwa SP 4 przez panią dyrektor Annę Kulicką

8.05.1987     – spotkanie ze znaną pisarką dziecięcą panią Marią Terlikowską

8.05.1988     – udział reprezentacji szkoły w Telewizyjnym Konkursie „5 milionów”

18.05.1988  – spotkanie ze znaną pisarką i poetką panią Danutą Wawiłow

8.06.1988     – spotkanie z aktorem panem Rochem Siemianowskim, znanym z serialu „Przyłbice i kaptury”

11.11.1988  – pierwsza akademia z okazji Święta Niepodległości

26.11.1988  – wystawa pierwodruków dzieł Adama Mickiewicza ze zbiorów Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

26.11.1988 –   z okazji 190. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza na akademii z okazji Święta Patrona gościła w Czwórce delegacja młodzieży i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach

1989           –   wizyta znanej autorki powieści młodzieżowych pani Ewy Nowackiej

1990           –   wicedyrektorem zostaje pani Barbara Orzełowska (pełni funkcję do 2003 r.)

1990           –   wicedyrektorem zostaje pani Alina Dziewulska (pełni funkcję do 1996 r.)

1990           –   zwycięstwo Czwórki w Telewizyjnym Konkursie „5 milionów”

22.04.1991 –   wizyta Jego Ekscelencji  Jana Mazura, biskupa siedleckiego

3-4.04.1995 –  wizyta polskich dzieci z Nowogródka

9.05.1995    –   wizyta Jego Ekscelencji Wacława Skomoruchy, biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej

26.11.1998 –   odsłonięcie w Kąciku Patrona popiersia Adama Mickiewicza autorstwa pana Mariana Gardzińskiego

21.06.2000 –   w związku z reformą oświaty szkołę podstawową kończą jednocześnie uczniowie klasy szóstej i ósmej

21.10.2001 –   spotkanie z mistrzyniami olimpijskimi: Agatą Wróbel i  Aleksandrą Klejnowską

1.09. 2003   –   wicedyrektorem zostaje pani Anna Pluta (pełni funkcję do chwili obecnej)

23.09.2005 –   wygłoszenie przez prof. Antoniego Czyża referatu pt. „Stan badań nad pierwszym tomem poezji Adama Mickiewicza. Od Pigonia do Skwarczyńskiej.” z okazji 150. rocznicy śmierci patrona naszej szkoły

18.05.2006 –   udział w akcji sadzenia „Dębów III Tysiąclecia”

9.05.2008    –   po raz pierwszy zorganizowano Dni Unii Europejskiej

16.10.2008 –   oddanie do użytku nowego obiektu sportowego, czyli boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw

12.03.2009 –   spotkanie ze znanym pisarzem panem Grzegorzem Kasdepke

22.06.2009 –   przekazanie uczniom nowego sztandaru szkoły

31.08.2009 –   z funkcji dyrektora szkoły ustępuje pani Anna Kulicka

1.09.2009    –   w wyniku konkursu nowym dyrektorem SP4 zostaje pan Przemysław Anusiewicz

30.11.2009 –   spotkanie Jego Ekscelencji Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa siedleckiego z uczniami oraz pracownikami szkoły

13.04.2010 –  wyróżnienie w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” dla uczniów należących do Szkolnego Koła Caritas

21.05.2010 –   podsumowanie VIII Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej w SP 4

14.06.2010 –   uroczystość wręczenia nagród laureatom międzyszkolnego konkursu dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych, ogłoszonego przez SP4 z okazji obchodów Roku Chopinowskiego: „Fryderyk Chopin – geniusz z Mazowsza”

1.09.2010    –   utworzenie klasy sześciolatków, pierwszej w rejonie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach

15.12.2010 – spotkanie z reprezentantami Polski w piłce nożnej: Radosławem Majdanem i Adrianem Mierzejewskim

15.12.2010 –   spotkanie  Jego Ekscelencji  Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa siedleckiego z uczniami oraz pracownikami szkoły

2010/2011   –   wprowadzenie dziennika elektronicznego Librus

21.03.2011 –   nagranie LibDub’a SP 4

1.04. 2011   –   I Dyktando Siedleckie – inicjatywa  Szkoły Podstawowej nr 4

1.09.2011    –   przystąpienie SP 4 do międzynarodowego programu Unii Europejskiej COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół poprzez uczestnictwo w projekcie „C.A.L.E.N.D.A.R. – Naturalne i historyczne dziedzictwo narodowe”

11.06.2011 –   uroczystości z okazji 50-lecia funkcjonowania SP nr 4 w budynku „Tysiąclatki” przy ul. 10 Lutego 18

2.04.2012    –   II Dyktando Siedleckie

2.06.2012    –   po raz pierwszy odbywa się Festyn Rodzinny „Czwórka z plusem” z okazji Dnia Dziecka

19.04.2013 –   III Dyktando Siedleckie

13-17.05.2013  – pobyt w SP 4 uczniów i nauczycieli z innych szkół europejskich w ramach programu COMENIUS

25.11.2013   –   Dzień Pluszowego Misia w SP 4

20.12.2013 –   po raz pierwszy odbywa się akcja „Świąteczna kartka dla naszych szkolnych sąsiadów” prowadzona przez szkolną świetlicę

8.04.2014    –   IV Dyktando Siedleckie

1.09.2014    –   wicedyrektorem zostaje pani Agnieszka Szymani (pełni funkcję do chwili obecnej)

11.02.2014 –   Dzień Bezpiecznego Internetu w SP 4

22.04.2014 –   akcja „Rodzinny Nordic Walking z Czwórką”

29.04.2014 –   szkolna uroczystość z okazji kanonizacji Ojca Św. Jana Pawła II

4.10.2014    –   po raz pierwszy odbyła się wspólna wycieczka rowerowa dzieci, rodziców i nauczycieli z SP 4 w ramach projektu MEN „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

8.10.2014    –   spotkanie z pisarzem – panem Pawłem Beręsewiczem

13.03.2015  –   spotkanie z pisarzem – panem Grzegorzem Kasdepke

10.04.2015 –   V Dyktando Siedleckie

1.06.2015    –   spektakl „Trzewiczki szczęścia” przygotowany przez rodziców i nauczycieli z okazji Dnia Dziecka w ramach „Szkoły Współpracy”

22.10.2015 –   rozpoczęcie projektu szkolnego „Czwórka czyta dzieciom”

17.11.2015 –   spotkanie z pisarką – panią Joanną Olech

20.11.2015  –   Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w SP 4

21.12.2015 –   Jasełka dla uczniów SP 4 w wykonaniu nauczycieli i rodziców

7.03.2016    –   udział w Projekcie UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”

1.04.2016    –   VI Dyktando Siedleckie z udziałem w roli lektora – pani Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy

20.04.2016 –   posadzenie Dębu Pamięci poświęconego kpt. Tomaszowi Olszewskiemu – oficerowi Wojska Polskiego z Siedlec, zamordowanemu podczas Zbrodni Katyńskiej; włączenie się do programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent RP

5.06.2016    –   pierwsza edycja ulicznego „Biegu na czwórkę z Czwórką” organizowanego przez SP 4 w ramach dorocznego szkolnego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka „Czwórka z plusem”

22-23.06.2016 –   po raz pierwszy odbywa się piknik szkolny „Śniadanie na trawie” w ramach projektu „Szkoła Współpracy”

1.09.2016    –   SP 4 przystępuje do międzynarodowego programu Unii Europejskiej ERASMUS+ (następca programu COMENIUS) poprzez uczestnictwo w projekcie „3,2,1… Action!”

14.11.2016 –   wizyta zespołu Polskiego Baletu Narodowego w SP4 w ramach projektu edukacyjnego Działu Edukacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

21.11.2016 –   Międzynarodowy Dzień Życzliwości w SP 4

29.11.2016 –   spotkanie z pisarką – panią Barbarą Kosmowską

3.04.2017    –   VII Dyktando Siedleckie z udziałem w roli lektora – pani Magdaleny Wójcik – aktorki teatralnej i filmowej

29.05.2017 –   emisja w TV Wschód filmu o naszej szkole w ramach cyklicznego programu „Siedlce miasto na piątkę”

4.06.2017    – druga edycja „Biegu na czwórkę z Czwórką”