Sprzątanie Świata – Polska 2017

19.09.2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 przyłączyli się do akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Sprzątaliśmy teren wokół szkoły i przyległe ulice. Nasze uczestnictwo potwierdza, że popieramy kampanię na rzecz ochrony naszej Ziemi. Udział w akcji to wspaniała lekcja ekologii.
„Sprzątanie świata – Polska 2017″ to najpowszechniejsze i najbardziej rozpoznawalne działanie w zakresie edukacji ekologicznej w Polsce. Akcja uznana przez władze państwowe i samorządowe. Od 1994 r. nad „Sprzątaniem świata” patronat obejmuje Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Odbiorcami, a jednocześnie współautorami kampanii są uczniowie, nauczyciele, harcerze, przedstawiciele samorządów, biznesu, organizacji społecznych, stowarzyszeń i instytucji publicznych, dziennikarze, strażacy,
„Sprzątanie świata” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. w 1994 roku ideę „sprzątania świata” sprowadziła do Polski Mira Stanisławska-Meysztowicz.
„Sprzątanie świata” to akcja, która poprzez najprostszą aktywność, np. organizowanie lokalnych akcji sprzątania i rewitalizacji, co roku angażuje 1 – 2 miliony ludzi w całej Polsce. Wynikiem kampanii jest inicjowanie setek lokalnych programów ekologicznych.