Spotkanie z ciekawym gościem

W piątek 15 grudnia gościł u nas w Szkole Pan Ireneusz Kaługa – przyrodnik, przedstawiciel Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” członek stowarzyszenia Grupa EkoLogiczna, przyrodnik, entuzjasta piękna, fotografik, specjalista edukacji przyrodniczej, znawca bocianów. Opowiadał o wędrówkach tych polskich ptaków, ich zwyczajach i ochronie.

Przywiózł ze sobą wspaniałe zdjęcia z wyprawy do Libanu, gdzie przy współpracy z ambasadorem Polski starał się przekonywać miejscową ludności do ochrony tych pięknych ptaków. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowiadań ornitologicznych, odpowiadały na pytania. Pań Ireneusz zachęcał uczniów do akcji obrączkowania bocianów. Mamy nadzieję, że uda nam się wziąć udział w tej akcji.