Rozpoczęcie roku szkolnego oraz pasowanie uczniów klas pierwszych

W czwartek 1 września w naszej szkole odbyła się inauguracja roku szkolnego oraz uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej. Ceremonię rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Pluta, która powitała wszystkich zebranych oraz skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. Pierwszoklasiści przyrzekali być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. Po złożeniu przysięgi zostali pasowani przez Panią Dyrektor dużym piórem, co oznacza przyjęcie do społeczności szkolnej.

Kolejnym punktem programu był występ artystyczny w wykonaniu uczniów klasy 3a przygotowanych przez p. Karolinę Sobol. Po skończonej akademii nowi członkowie społeczności szkolnej pod opieką wychowawców i rodziców udali się do swoich sal lekcyjnych. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza.