Otwarta lekcja biologii

11 maja odbyła się lekcja otwarta w klasie 8e, którą przeprowadziła pani Barbara Patoleta.

W lekcji wzięła udział dyrekcja naszej szkoły, dwóch doradców metodycznych -pani Małgorzata Maraszek i pani Agnieszka Szymani oraz nauczyciel pani Wioletta Zacharuk.

Uczniowie na podstawie zebranych przez siebie organizmów oceniali bioróżnorodność w naszym otoczeniu. Własne obserwacje sprawiły im dużo satysfakcji i wykazali ogromne zaangażowanie podczas zajęć.