Odpłatność za obiady za miesiąc czerwiec

Odpłatność za obiady

CZERWIEC 2022 r.

Uczniowie: 14 obiadów x 5,00 zł = 70,00 zł

Przyjmowanie płatności wyłącznie przelewem bankowym

ŻYWIENIE   10 1050 1953 1000 0023 5335 6955 ING Bank Śląski

Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat w terminie:

od 23.05.2022 r. do 30.05.2022 r.

Wpłaty dokonane po tym terminie będą zwracane

Nauczyciele: 14 obiadów x 8,50 zł = 119,00 zł

Zgłaszanie rezygnacji z obiadów tel. 25 794 33 95 i do 8.30 danego dnia