Nauczanie zdalne – wniosek o zasiłek, oświadczenie o sprawowaniu opieki

Informuję, że decyzją MEN lekcje zostają zawieszone do 24 maja.
Od 25 marca 2020 r. nauczanie odbywa się zdalnie.
Szczegółowe informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny Librus.

Życzę cierpliwości i wytrwałości. Anna Pluta

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – informacja MEN

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM pobierz

OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY pdf / doc