Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Osoby odpowiedzialne:
– Szostak Anna
– Mazur Ewa
– Soczewka Katarzyna

Dzieci wraz z koordynatorami projektu  wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelniczą podróż po domach. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w klasie.
Wszystkie osoby zapraszane do wspólnego czytania wpisują się do pamiątkowej kroniki.
Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym dzieci wpiszą tytuł utworu, datę, krótką recenzję przeczytanej książki oraz narysują rysunek.

CEL PROJEKTU

  1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
  2. Cele szczegółowe:
  • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
  • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
  • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
  • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
  • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
  • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
  • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci;
  • włączenie w życie szkoły rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego

mmasz13.11.2018 w ramach projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury odwiedziła nas przemiła nauczycielka – Pani Anna Szostak. Opowiedziała nam jak wyglądają lekcje języka polskiego w starszych klasach i przeczytała przygody „Emila ze Smalandii” Astrid Lindgren. Dzieci opowiadały o książkach, które czytały naszemu misiowi „Julianowi”, który wędruje z domu do domu i lubi słuchać bajek na dobranoc. Pani Ania z zaciekawieniem przejrzała dziennik podróży Juliana i obdarowała nas przepięknymi, ręcznie robionymi zakładkami.

 

mm122 października szkolny miś „Julian” wyruszył w wędrówkę po domach uczniów klasy IIIb.
Odwiedził już Alana, Werkę i Patryka. Dzieci bardzo chętnie goszczą Juliana, czytają misiowi swoje ulubione książki oraz wypełniają dziennik podróży.