LAUREACI IX DYKTANDA SIEDLECKIEGO

Podsumowanie IX Dyktanda Siedleckiego odbędzie się 9 maja 2019 r. o godz. 12.00.

Kategoria szkoły podstawowe klasy I-III:
I miejsce Zofia Sarnowska ze SP nr 10 – Mistrz Ortografii 2019
II miejsce Marcel Kaczanowicz –  ze SP nr 12 – Wicemistrz Ortografii 2019
III miejsce: Krzysztof Szafkowski ze SP nr 9 –  Wicemistrz Ortografii 2019
tytuł „Szkoły Mistrzów Ortografii” w kategorii klasy I-III zdobyła  Szkoła  Podstawowa  nr 9  im. Henryka  Sienkiewicza

Kategoria szkoły podstawowe klasy IV-VI:
I miejsce Julianna Jastrzębska ze SP nr  11– Mistrz Ortografii 2019
II miejsce Alicja Płatek ze  SP nr 1 – Wicemistrz Ortografii 2019
III miejsce Monika Błażejczyk ze SP nr 10  – Wicemistrz Ortografii 2019
tytuł „Szkoła Mistrzów Ortografii ” w  kategorii klasy IV-VI zdobyła Szkoła Podstawowa nr 11  im.  Jana Pawła II

Kategoria szkoły podstawowe klasy VII-VIII:
I miejsce Wiktoria Gromulska ze SP nr  5– Mistrz Ortografii 2019
II miejsce Aleksandra Łokietek  ze  SP nr 5 – Wicemistrz Ortografii 2019
III miejsce Kinga Zdanowska  ze SP nr 7  – Wicemistrz Ortografii 2019
tytuł „Szkoła Mistrzów Ortografii ” w  kategorii klasy VII-VIII zdobyła Szkoła  Podstawowa  nr 5   im. Władysława  Rawicza

Kategoria klasy gimnazjalne:
I miejsce Adrianna Gnat ze SP nr 3 – Mistrz Ortografii 2019
II miejsce Wiktoria Dębczyńska ze SP nr 3 –  Wicemistrz Ortografii 2019
III miejsce Paulina Ryn ze SP nr 9 –  Wicemistrz Ortografii 2019
tytuł „Szkoła Mistrzów Ortografii ” zdobyła Szkoła Podstawowa  nr 3 im. Tadeusza Kościuszki

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce  Aleksandra Stankiewicz z II LO z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi – Mistrz Ortografii 2019
II miejsce Anna Rutkiewicz z I LO im. Bolesława Prusa – Wicemistrz Ortografii 2019
III miejsce Aleksandra Gryciuk z II LO z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi –  Wicemistrz Ortografii 2019
tytuł „Szkoła Mistrzów Ortografii ” zdobyło uzyskało II LO z Oddz. Dwujęzycznym im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

Kategoria studenci:
I miejsce Marlena Derlicka, bezpieczeństwo wewnętrzne – Mistrz Ortografii 2019
II miejsce Paulina Fedorczyk, administracja – Wicemistrz Ortografii 2019
III miejsce Natalia Glińska, turystyka i rekreacja -Wicemistrz Ortografii 2019

Kategoria pracownicy naukowi, absolwenci UPH, goście:
I miejsce    Artur Zegardło – absolwent – Mistrz Ortografii 2019
II miejsce   Katarzyna Sobolewska – pracownik – Wicemistrz Ortografii 2019
III miejsce  Marek Suwiński – gość – Wicemistrz Ortografii 2019

Kategoria rodzice:
I miejsce  p. Agnieszka Anusiewicz – mama uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 4  – Mistrz Ortografii 2019
II miejsce  p. Katarzyna Komarowska –  mama uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 9 – Wicemistrz Ortografii 2019
III miejsce  p. Anna Wideńska –  mama ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 9   –  Wicemistrz Ortografii 2019