IV Turniej Matematyczny MateMaxus

10 grudnia 2021 r.  w auli 303 Instytutu Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach miało miejsce podsumowanie IV Turnieju Matematycznego MateMaxus. Konkurs został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Prezydenta Miasta Siedlce oraz Komisji Europejskiej.

Rywalizacja uczniów odbyła się  w systemie pucharowym. Zadania na Turniej przygotowała komisja w składzie: dr Marek Siłuszyk (UPH), mgr Agnieszka Protasiuk (SP4), mgr Katarzyna Karpiarz (ZSP3), która również przeprowadziła turniej. Uczniowie pracowali w trzyosobowych zespołach. Wspólnie rozwiązywali kolejne zadania, które pomogły rycerzowi Matemaxusowi przygotować się do wyprawy dookoła świata. Tegoroczna edycja odbyła się dla klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas 1, 2 i 3 szkół średnich. W Turnieju wzięły udział szkoły: SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 10, SP 11, SP 12, SP STO, SP Iganie, SP Żelków, SP Strzała oraz szkoły: I LO, II LO, IV LO, KLO i ZSP 3. W turnieju wzięło udział 255 uczniów.

Statuetki, dyplomy, podziękowania, nagrody zostały wręczone przez pana Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prof. dr hab. Cezarego Semprucha, panią Dyrektor Instytutu Matematyki prof. dr hab. Agnieszkę Gil-Świderską, pana Dyrektora ZSP nr 3 mgr inż. Krzysztofa Grzegorczuka i pana dr Marka Siłuszyka.

Uczestnicy podsumowania IV Turnieju Matematycznego MateMaxus wzięli udział w wykładzie pt. „Zmienne Słońce – przyczyna pogody kosmicznej”, który wygłosiła pani prof. dr hab. Agnieszka Gil-Świderska – Dyrektor Instytutu Matematyki. Podczas uroczystości odbyło się również podsumowanie konkursu na nowe logo Koła Naukowego studentów matematyki GRAF.

Zostały zrealizowane cele Turnieju: promowanie matematyki wśród uczniów, poszerzenie wiedzy o treści spoza podstawy programowej, rozwijanie zdolności poznawczych (koncentracja uwagi, pamięć, wyobraźnia, odkrywanie, prowadzenie rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego); rozwijanie umiejętności stosowania metod matematycznych, ukazanie sposobów twórczego wykorzystania wiedzy, prowadzenie logicznego i abstrakcyjnego rozumowania, wzbudzanie pozytywnych ambicji oraz umiejętności rywalizacji, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, rozwiązywanie problemów praktycznych, posługiwanie się niekonwencjonalnymi metodami oraz integracja środowiska lokalnego.

LAUREACI IV TURNIEJU MATEMATYCZNEGO MateMaxus:

I miejsce

Klasy czwarte: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W SIEDLCACH

Albert Ładak

Tomasz Sobiczewski

Gabriela Bosek

Klasy piąte: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W SIEDLCACH

Magdalena Sawicka

Hanna Szewczuk

Wiktor Szczepańczyk

Klasy szóste: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SIEDLCACH

Dzilara Abbazova

Błażej Grudziński

Maksymilian Wyrzykowski

Klasy siódme: SZKOŁA PODSTAWOWA STO

 

Natan Dusza

Igor Kryński

Mateusz Ziękiewicz

Klasy ósme: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SIEDLCACH

 

Natalia Półtorzycka
Alicja Sieńkowska
Sergiusz Wojczuk

Klasy pierwsze szkoły średnie: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEDLCACH
Michalina Antosik
Bartosz Masiak
Maciej Nieczyporuk

 

Klasy drugie szkoły średnie: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEDLCACH
Xawier Brzost
Adrian Protasiuk
Dominik Rojek

Klasy trzecie szkoły średnie: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEDLCACH
Filip Lisowski
Szymon Szczepanik
Krzysztof Wyrzykowski

 

II miejsce

Klasy czwarte: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W SIEDLCACH

Piotr Chmielewski
Rafa Kachniarz
Dominik Redzik

Klasy piąte: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W SIEDLCACH

Emilia Dybowska
Kornelia Dymowska
Szymon Grzekiewicz

Klasy szóste: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W SIEDLCACH

Oliwier Banaszewski
Kacper Nowak
Marcin Sosnowski

Klasy siódme: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W SIEDLCACH

 

Aleksandra Belniak
Piotr Piekarski
Karolina Wąsowska

Klasy ósme: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W SIEDLCACH

 

Jacek Czarnocki
Natalia Gajewska
Oliwia Rzeźnik

Klasy pierwsze szkoły średnie: IVLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SIEDLCACH

Anna Komorowska
Julia Rosa
Klaudia Skolimowska

Klasy drugie szkoły średnie: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W SIEDLCACH

Mateusz Marciniak
Paulina Szczepańska
Kacper Wysocki

 

Klasy trzecie szkoły średnie: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SIEDLCACH

Zofia Jasińska
Jakub Kiersztyn
Marta Markowska

 

III miejsce

Klasy czwarte: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SIEDLCACH

Filip Jaszczuk
Matylda Matejuk
Wiktor Wróbel

Klasy piąte: SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻELKOWIE-KOLONII

Dawid Piekart
Maria Taraszewska
Bartosz Twardowski

Klasy szóste: SZKOŁA PODSTAWOWA STO W SIEDLCACH

Oskar Ciuk
Ernest Dziekanowski
Mikołaj Paprocki

Klasy siódme: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W SIEDLCACH

 

Szymon Lipka
Bartosz Strzałek
Aleksander Szewczyk

Klasy ósme: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W SIEDLCACH

 

Dominik Demiańczuk
Dawid Rąbel
Mateusz Radłowski

Klasy pierwsze szkoły średnie: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W SIEDLCACH

Bartosz Jastrzębski
Piotr Karczewski
Monika Mularzuk

Klasy trzecie szkoły średnie: I KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SIEDLCACH

Patrycja Flisiuk
Krzysztof Kowalczyk
Damian Rzążewski

Gratulujemy laureatom!

Organizatorzy serdecznie dziękują dyrektorom, nauczycielom i uczniom, którzy wzięli udział w IV Turnieju Matematycznym MateMaxus.

Organizatorzy również serdecznie dziękują Staroście Powiatu Siedlcekiego – panu Krzysztofowi Tchórzewskiemu, Prezydentowi Miasta Siedlce – panu Andrzejowi Sitnikowi, Komisji Europejskiej, PKP Energetyka, JAS-VENT Instalacje Wentylacyjne za wsparcie w organizacji turnieju.

Logo Mazowieckiego Kuratora Oświaty zostało zamieszczone na dyplomach i podziękowaniach dla uczestników oraz osób zaangażowanych w przygotowanie II Turnieju MateMaxus.

Informacja o objęciu IV Turnieju MateMaxus Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty została odczytana, umieszczona na tablicy informacyjnej w dniach zmagań turniejowych 1.12.2021 r. i 2.12.2021 r. oraz 10 grudnia 2021 r. w czasie uroczystego podsumowania.

Napisali o wydarzeniu:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH w Siedlcach

Tygodnik Siedlecki

TUBA SIEDLEC