Informacja o 29 i 30 marca oraz 3 kwietnia

Informujemy, że 29 i 30 marca 2018 r.
oraz 3 kwietnia 2018 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Szkoła będzie sprawowała opiekę świetlicową
nad chętnymi uczniami.

W tych dniach obiadu nie będzie,
proszę zaopatrzyć dzieci w kanapki oraz napoje
na czas pobytu w szkole.

Osoby zainteresowane opieką świetlicową
w/w dniach proszone są o zgłoszenie się
do wychowawców świetlicy szkolnej
do dnia 27 marca 2018 r.