Czytanie Biblii

czytaniebibliiDobiega końca XI Tydzień Biblijny zainaugurowany w poprzednią niedzielę Narodowym Czytaniem Pisma Świętego. Patronat Honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki oraz Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Tegoroczne teksty wybrano z Ewangelii św. Jana, która to gwarantuje wiarygodność historyczną Ewangelii. W Tygodniu Biblijnym nasi drugoklasiści spotkali się na wspólnym, klasowym czytaniu Biblii. Na klasową lekturę szkolnego czytania wybrano teksty dynamiczne, bardzo serdeczne, żywe i plastyczne – wszystkie ukierunkowane na wartości ogólnoludzkie, przyjaźń i postawy chrześcijańskie. Największym zainteresowaniem uczniów klasy 2a i 2d cieszyły się tytuły opowiadań biblijnych: Dzieci Izraela, Uroczysty wjazd do Jerozolimy, Prorok Eliasz, Bunt Izraela, Przyjaciel dzieci, Ukryty skarb i drogocenna perła. Niech poznane teksty biblijne pozwolą naszym uczniom cieszyć się pięknem świata i Boga, a Księga Biblii pozostanie dla nas wszystkich perłą całej cywilizacji chrześcijańskiej. Nauczyciele religii – Zuzanna Kwiatkowska i Michał Wożniak