Bilans sześciolatka

Rodzice uczniów klas zerowych i pierwszych proszeni są o dostarczenie bilansu sześciolatka do pielęgniarki szkolnej w terminie do 22.09.2016 r.