Anna Kozak uczennica klasy Vb w finale konkursu ekologicznego

konkekol-dofinal14 czerwca 2016 r w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nasza uczennica Anna Kozak zakwalifikowała się do finału XIII edycji konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego pt. „Smak ekologicznej żywności”. Długi okres przygotowań uwieńczony został sukcesem. Uczennica od marca 2016r pod opieką nauczyciela przyrody p. Grażyny Malinowskiej przyswajała trudne treści z zakresu ekologii. Ania poznała zadania i cele rolnictwa ekologicznego, ekologiczną uprawę roślin, system kontroli w rolnictwie ekologicznym, podstawy prawne, rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, żywność ekologiczną, żywność konwencjonalną, system kontroli i certyfikacji żywności ekologicznej, organizmy GMO, segregowanie śmieci, rolę witamin w świecie roślin i zwierząt itp. Wiedzę utrwalała rozwiązując testy ogólnopolskich konkursów ekologicznych.
Finałowe uroczystości połączone z nagrodami i podziękowaniami oraz zwiedzanie Warszawskiego ZOO dostarczyły wielu emocji. Uczennica znalazła się w ścisłym gronie laureatów. Poznała wielu finalistów reprezentujących różne placówki oświatowe.
Ani życzymy wielu sukcesów.