Akcja charytatywna „Plastuś”

Samorząd Uczniowski, nauczyciele religii i Szkolne Koło Caritas dziękują wszystkim uczniom, wychowawcom, a nade wszystkim rodzicom za poparcie inicjatywy i udział w akcji charytatywnej „Plastuś”, która w naszej szkole była prowadzona od 15. 10. 2016 r. do 15. 01. 2017 r.
Plastusiowa akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem zarówno wśród uczniów młodszych jak i starszych. Zebrano kilkadziesiąt pudełek plasteliny, które zostaną przekazane pocztą lotniczą dzieciom z Centrum Charytatywnego im. św. Brata Alberta na Syberii.

Nauczyciele religii