29, 30, 31 MARCA – ZDJĘCIA KLASOWE I NIE TYLKO

29, 30, 31 MARCA BĘDĄ WYKONYWANE W NASZEJ SZKOLE
ZDJĘCIA KLASOWE I INNE PROPONOWANE
PRZEZ STUDIO FOTOGRAFICZNE
PROSZĘ ZAPOZNAĆ DZIECI Z TERMINEM
PROPOZYCJE ZDJĘĆ Z CENNIKIEM ZNAJDUJĄ SIĘ
NA TABLICY OGŁOSZEŃ W HOLU OBOK SZATNI

 

KLASA DZIEŃ GODZINA
0A CZWARTEK 11.10 – 12.00
0B PIĄTEK 12.50 – 13.20
1A ŚRODA 8.15 – 8.45
1B CZWARTEK 9.25 – 10.00
2A ŚRODA 9.25 – 10.00
2B ŚRODA 10.00 – 10.30
2C CZWARTEK 10.00 – 10.30
2D PIĄTEK 8.15 – 8.45
2E PIĄTEK 10.00 – 10.30
2F ŚRODA 13.20 – 14.00
2G CZWARTEK 13.20 – 14.00
3A CZWARTEK 10.40 – 11.10
3B PIĄTEK 13.20 – 14.00
3C ŚRODA 11.10 – 12.00
3D PIĄTEK 10.40 – 11.10
3E PIĄTEK 11.10 – 12.00
3F CZWARTEK 14.00 – 14.30
4A ŚRODA 10.40 – 11.10
4B CZWARTEK 12.50 – 13.20
4C PIĄTEK 8.55 – 9.25
4D CZWARTEK 12.00 – 12.30
5A PIĄTEK 9.25 – 10.00
5B ŚRODA 12.00 – 12.30
5C CZWARTEK 8.55 – 9.25
6A PIĄTEK 12.00 – 12.30
6B ŚRODA 12.50 – 13.20
6C CZWARTEK 8.15 – 8.45
6D ŚRODA 8.55 – 9.25