Żywa lekcja historii

21 lutego gościliśmy w naszej szkole wyjątkowych gości. Na sali gimnastycznej odbyła się żywa lekcja historii zorganizowana przez wojów z Mazowieckiego Sojuszu Grup Rekonstrukcyjnych. Tematem pokazu było życie w czasach Mieszka I. Wojowie bardzo ciekawie opowiadali o życiu Słowian. Omówili warunki życia, religię, pokazali przedmioty codziennego użytku i wykonali pokaz walki na miecze. Uczniowie mieli okazję ubrać się w stroje wczesnośredniowieczne, założyć zbroję i hełm oraz unieść miecz.  Dla naszych uczniów była to niezwykła lekcja, ponieważ historia, której uczą się z podręczników stała się dla nich bardziej zrozumiała. Szczególne podziękowania należą się panu Mateuszowi Hęciakowi, który podjął się organizacji całego przedsięwzięcia oraz podarował nam tablice dydaktyczne . Dziękujemy.