Zmiany w Szkole od 1 września 2016 roku

Szanowni Państwo. Z dniem 1 września 2016 roku nastąpiło w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza  wiele zmian. Pierwsza to zmiana głównego wejścia do Szkoły. Od 5 września wszyscy uczniowie i rodzice będą wchodzić do budynku wejściem głównym, które znajduje się od strony boiska sportowego. Dotychczasowe główne wejście będzie służyło wyłącznie pracownikom Szkoły.

Drugą dużą zmianą jest nowa biblioteka, która została wyremontowana i przeniesiona do sali obok świetlicy szkolnej. Należy również wspomnieć o przeniesieniu sali do edukacji wczesnoszkolnej do pomieszczenia, w którym funkcjonowała biblioteka ( klasy 3a i 3c ) a także o adaptacji pomieszczeń pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej na salę do edukacji wczesnoszkolnej, w której będą się uczyły klasy 2e i 2g.

Od dnia 1 września 2016 roku nastąpiło również przeniesienie gabinetu Pani Wicedyrektor Agnieszki Szymani i pedagoga szkolnego Pani Mai Barszczak do pokoju, w którym pracowała Pani Intendent i Pan Kierownik Gospodarczy, którzy zostali przeniesieni do pomieszczenia znajdującego się przy wejściu do Szkoły.

Pielęgniarka szkolna od tego roku szkolnego będzie przyjmować w gabinecie umiejscowionym na piętrze między salami 104 i 105.

Z kolej Panie sprzątaczki i Panów woźnych będzie można znaleźć w dwóch dodatkowych pomieszczeniach znajdujących się obok szatni uczniowskiej.