ZEBRANIA Z RODZICAMI 25 – 27 KWIETNIA 2017 (UAKTUALNIONE)

25 KWIETNIA GODZ.17.30

KLASA

NUMER SALI

0A

1

0B

6

1A

3

1B

110

2A

111

2C

112

2D

4

2E

102

2F

101

2G

113

4A

103

5B

105

26 KWIETNIA GODZ.17.30

KLASA

NUMER SALI

2B

1

4B

103

4C

104

4D

108

5C

105

27 KWIETNIA GODZ.17.30

KLASA

NUMER SALI

3A

1

3B

4

3C

5

3D

112

3E

6

3F

111

5A

107

6A

106

6B

103

6C

109

6D

101