Zawieszenie zajęć w terminie 9-29 listopada 2020 r.

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).
We wskazanym terminie nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Szczegółowe informacje na stronie MEN.