Zawieszenie zajęć w klasach IV-VIII od 24.10 do 8.11.2020 r.

Nauka w klasach I-III pozostaje bez zmian.
Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Będzie się ona odbywać się przy wykorzystaniu platformy Office 365 – aplikacji Microsoft Teams oraz dziennika Librus. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców klasy.
Link do szczegółowych wytycznych na stronie MEN (sprawdź)