Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

slubowanie15aNa apelu dla klas IV – VI odbyło się zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość poprowadziła Julia Barej z klasy VIc. Na wstępie zapoznała wszystkich zebranych z wynikami głosowania, które odbyło się 16 września 2015 r. w czasie cotygodniowego zebrania Samorządów Klasowych. Po podliczeniu głosów przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Joanna Wyrzykowska z klasy 6b, I zastępcą –  Wiktoria Sawicka z klasy 5b, II zastępcą – Magdalena Jabłkowska z klasy 4a. Następnie Joasia w imieniu wszystkich członków Samorządu Uczniowskiego złożyła przyrzeczenie i odebrała z rąk Pana Dyrektora Przemysława Anusiewicza symboliczny klucz do szkoły, który zobowiązuje uczniów do odpowiedzialności, dbanie o mienie szkoły oraz o jej wizerunek w środowisku lokalnym.
Na pewno była to niezapomniana chwila dla nowo wybranych członków Samorządu Uczniowskiego.
Od tego roku szkolnego opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: pani Agnieszka Protasiuk i pani Anna Szostak.
Następnie odbyło się podsumowanie turnieju dla klas III -VI z zakresu tabliczki mnożenia, który odbył się 25 września. Dyrektor Szkoły i organizatorzy konkursu pani Agnieszka Protasiuk i pani Katarzyna Karpiarz wręczyli laureatom dyplomy i odznaki „Jestem ekspertem z tabliczki mnożenia”.
Lista laureatów.