Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

19 września 2018 r. odbyło się zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość poprowadzili: Olga Woźniak i Jan Kirsch z klasy VIII d. Na wstępie zapoznali  zebranych z wynikami głosowania, które odbyło się 11 września 2018 r. w czasie cotygodniowego zebrania Samorządów Klasowych. Po podliczeniu głosów przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 została Zuzanna Łuka z klasy 8b, I zastępcą – Amelia Paczuska z klasy 7 b, II zastępcą – Alan Rybak z klasy 6a, III zastępcą – Zofia Roman z klasy 5d, IV zastępcą – Marta Polańska z klasy 4b. Następnie Zuzia w imieniu wszystkich członków Samorządu Uczniowskiego złożyła przyrzeczenie i odebrała z rąk Pana Dyrektora Przemysława Anusiewicza symboliczny klucz do szkoły, który zobowiązuje uczniów do odpowiedzialności, dbania o mienie szkoły oraz o jej wizerunek w środowisku lokalnym. Na pewno była to niezapomniana chwila dla nowo wybranych członków Samorządu Uczniowskiego. Następnie prowadzący przypomnieli zebranym o normach i zasadach panujących w szkole. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie litów gratulacyjnym Rodzicom Stypendystów Prezydenta Miasta Siedlce z naszej szkoły.