Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

zapSU1727 września 2017 r. odbyło się zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość poprowadzili: Olga Woźniak i Jan Kirsch z klasy VII d. Na wstępie zapoznali  zebranych z wynikami głosowania, które odbyło się 13 września 2017 r. w czasie cotygodniowego zebrania Samorządów Klasowych. Po podliczeniu głosów przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 została Wiktoria Sawicka z klasy 7b, I zastępcą – Amelia Paczuska z klasy 6 b, II zastępcą – Alan Rybak z klasy 5a, III zastępcą – Zofia Roman z klasy 4d. Następnie Wiktoria w imieniu wszystkich członków Samorządu Uczniowskiego złożyła przyrzeczenie i odebrała z rąk Pana Dyrektora Przemysława Anusiewicza symboliczny klucz do szkoły, który zobowiązuje uczniów do odpowiedzialności, dbania o mienie szkoły oraz o jej wizerunek w środowisku lokalnym. Na pewno była to niezapomniana chwila dla nowo wybranych członków Samorządu Uczniowskiego. Pan Dyrektor przedstawił opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W tym roku szkolnym są to: pani Katarzyna Karpiarz i pan Radosław Liczewski .