Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo
Prowadzimy zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021.
Osoby zainteresowane objęciem dziecka opieką świetlicową proszone są o złożenie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2020.
Kartę należy złożyć w formie papierowej do skrzynki podawczej zamieszczonej przy wejściu głównym do szkoły.
Dyrektor SP4
Anna Pluta

karta zgłoszenia