Zajęcia świetlicowe

Rodzice, którzy zainteresowani są uczestnictwem swoich dzieci w zajęciach świetlicowych, a nie złożyli odpowiednich dokumentów, proszeni są o dostarczenie ich do skrzynki podawczej znajdującej się przy drzwiach głównych do szkoły w jak najszybszym terminie.

Karta zgłoszenia do pobrana tutaj.