Zaczęliśmy rok szkolny 2018/2019

rr2018Wakacje już się skończyły, a uświadomił nam to pierwszy dzwonek, który zainaugurował uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/ 2019.
Zebranych gości, nauczycieli uczniów i ich rodziców przywitał pan dyrektor Przemysław Anusiewicz, który przypomniał wszystkim o wydarzeniach z 1 września 1939 roku.
Zgodnie z tradycją szkoły dzieci z klasy 3 B pod opieką siostry Urszuli Krasuskiej udały się na Cmentarz Centralny w celu złożenia kwiatów przy Grobie Dzieci Zamojszczyzny. Następnie uczniowie klasy 3b pod opieką pań Ewy Mazur i Katarzyny Soczewki przedstawili krótką część artystyczną.
Pierwszy dzień szkoły był szczególnie ważny dla najmłodszych uczniów z „zerówki” i klas pierwszych, którzy rozpoczynają swoją szkolną przygodę. Zrobimy wszystko, aby czuli się Oni dobrze w naszej szkole i życzymy samych sukcesów.