Wyniki VII Dyktanda Siedleckiego

dyktandosiedleckidyktanfo7siedlceWszyscy uczestnicy VII Dyktanda Siedleckiego z niecierpliwością czekali na dzień 11 kwietnia. Wtedy w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach miało miejsce podsumowanie tegorocznych zmagań ortograficznych. Wśród zaproszonych gości byli: Prorektor UPH Zbigniew Karczmarzyk, starszy wizytator  Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach pani Irena Bytniewska, sponsorzy, dyrektorzy szkół, nauczyciele i oczywiście uczestnicy konkursu. Uroczystość prowadziła  dyrektor PG 2 pani Jadwiga Zgorzałek. Laureaci  uzyskali tytuł Mistrza Ortografii. Na każdym etapie edukacyjnym przyznano także tytuły Szkół Mistrzów Ortografii. Uhonorowani zostali także najlepsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz PG 2, którzy otrzymali od sponsora  upominki. Statuetki, dyplomy, podziękowania, nagrody zostały wręczone przez zaproszonych gości. Uczestnicy podsumowania VII Dyktanda Siedleckiego obejrzeli występy wokalne, taneczne i muzyczne uczniów – przedstawicieli poszczególnych poziomów edukacji. Wszystkie były piękne, ale szczególne uznanie widowni wzbudził występ grupy niepełnosprawnych studentów. Na koniec uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Laureaci:

Klasy I-III szkół podstawowych

I miejsce – Adam Bielański, SP nr 10
II miejsce – Klaudia Radomyska, SP nr 5
III miejsce – Amelia Zbucka, SP nr 11

Klasy IV-VI szkół podstawowych

I miejsce – Anna Michowiecka, SP nr 11
II miejsce – Monika Błażejczyk, SP nr 10
III miejsce – Patryk Krupa, SP nr 7

Gimnazja

I miejsce – Anna Rutkiewicz, PG nr 5
II miejsce – Adrianna Gnat, PG nr 3
III miejsce – Julia Salamon, PG nr 3

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Aleksandra Wysokińska, I LO
II miejsce – Edyta Wyrzykowska, I LO
III miejsce – Aleksandra Malesa, ZSP nr 3

Studenci

I miejsce – Marta Frąckiewicz, pedagogika
II miejsce – Marlena Derlicka, bezpieczeństwo narodowe
III miejsce – Aneta Wąsiewicz, zarządzanie

Pracownicy i absolwenci UPH

I miejsce – Marzena Lisowska, wykładowca w Studium Języków Obcych
II miejsce – Joanna Ważniewska, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
III miejsce – Anna Bobryk, specjalista, administracja uczelni

Rodzice uczniów

I miejsce – Agnieszka Anusiewicz, SP nr 4
II miejsce – Joanna Ługowska, SP nr 4
III miejsce – Dorota Wysokińska, PG nr 2

Tytuł Szkoły Mistrzów Ortografii uzyskały: SP nr 11 i SP nr 7 (odpowiednio dla klas I-III i IV-VI), PG nr 3 oraz I LO.