Wyniki konkursu „Opowiem Wam Historię”

Ogłoszono wyniki konkursu historyczno – literackiego „Opowiem Wam Historię”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 10. Spośród uczniów Czwórki Gabriela Celińska-Drozd z 4A zajęła 2 miejsce, wyróżnienie zaś otrzymał Aleksander Wołyniec z 5A. Opiekunem obojga jest p. Krzysztof Niewęgłowski.