Wymagania edukacyjne dla klas IV-VIII

Język polski (tutaj)

Język angielski (tutaj)

Język niemiecki (tutaj)

Język rosyjski

Matematyka

Historia (tutaj)

Przyroda (tutaj)

Biologia (tutaj)

Chemia (tutaj)

Fizyka

Geografia (tutaj)

Plastyka (tutaj)

Technika (tutaj)

Muzyka (tutaj)

Informatyka

Religia (tutaj)

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa