Wizyta w sali „Ognik” w PSP w Siedlcach

28 kwietnia uczniowie klasy 3a odwiedzili strażaków z jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

W sali edukacyjnej „Ognik” odbyły się krótkie przeszkolenia dla małego pomocnika Strażaka.

Celem spotkania było przybliżenie uczniom specyfiki pracy straży pożarnej oraz zasad bezpiecznego zachowania się podczas zagrożenia pożarowego w domu, w szkole i w miejscu publicznym. Strażacy zaprezentowali dzieciom wyposażenie a także sprzęty niezbędne podczas akcji ratunkowych. Podczas spotkania uczniowie uzyskali cenną wiedzę dotyczącą niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy straży pożarnej i przede wszystkim poznali zasady bezpiecznych zachować podczas zagrożenia.