Wizyta w Miasteczku Rowerowym

????????????????????????????????????

29 września uczniowie klas I b i III d pod opieką pań : Ewy Mazur, Iwony Piekarskiej i Agnieszki Różewskiej udali się na plac przy ulicy Jana III Sobieskiego, gdzie znajduje się nieużytkowane od wielu, wielu lat Miasteczko Rowerowe.

Dzięki m.in. władzom Miasta Siedlce, Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej, grupie nieformalnej „Bezpieczni Siedlczanie”, „Stowarzyszeniu Aktywni na Plus” i wolontariuszom z ZSP nr 3 udało się rozpocząć przywracanie dawnej świetności Miasteczka.

Dzieci z klasy Ib i IIId zostały zaproszone przez członków stowarzyszenia „Aktywni na plus” , aby w obecności prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Romana Oklińskiego uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

Uczniowie spotkali się z m.in. z przedstawicielem WORD-u, który wyjaśnił im jak powinien byś wyposażony rower, aby w przyszłości mogli stać się bezpiecznymi użytkownikami Miasteczka Rowerowego.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w konkursach.

Za doskonałe odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa na drodze i świetną znajomość znaków drogowych otrzymały słodycze i znaczki odblaskowe.

Uczniowie zostali zaproszeni do ponownego odwiedzenia Miasteczka Rowerowego, gdy odzyska ono już swój dawny blask.