Wiktoria Jaszczur stypendystką Marszałka Województwa Mazowieckiego

W roku szkolnym 2020/2021, w ramach projektu „MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH – NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA” stypendystką Marszałka Województwa Mazowieckiego została WIKTORIA JASZCZUR uczennica klasy 8c. W ramach przyznanego stypendium uczennica wykonała projekt badawczy pt. „Skala porostowa, czyli jak samemu zbadać jakość powietrza”. Celem projektu jest zbadanie oraz przeanalizowanie wpływu zanieczyszczeń powietrza na plechy porostów nadrzewnych.
Praca ta wykazała, że już dziś każdy może zostać młodszym inspektorem ochrony środowiska! Do badania jakości powietrza nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowani eksperci.
Opiekunem projektu jest mgr Aldona Czapska.

spp-wj