WAŻNE: odpłatność za obiady styczniowe

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach
informuje,
że płatność za obiady styczniowe
należy dokonywać od 2 stycznia 2017 r..