Warsztaty w Hiszpanii

Nasza szkoła od września 2016 bierze udział w programie Erasmus+. Akcja KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.
W dniach 4.10.2016 do 8.10.2016 w hiszpańskiej miejscowości Reus odbyło się pierwsze warsztatowe spotkanie partnerów projektu.
Z naszej strony w warsztatach uczestniczyły p. Izabela Piwowarczyk i p. Jolanta Niewęgłowska.
Więcej o warsztatach i projekcie oraz zdjęcia znajdziecie w zakładce Projekty (Projekt Erasmus +)