VIII Dyktando Siedleckie

12 kwietnia 2018 r. odbyło się VIII Dyktando Siedleckie, którego celem jest upowszechnianie kultury języka, kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, rozwijanie umiejętności ortograficznej samokontroli, popularyzacja idei konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz integracja środowiska lokalnego. Konkurs ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, studentów, pracowników naukowych i rodziców został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Siedlcach we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym, Szkołą Podstawową nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi. Honorowym Patronatem konkurs objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty p. Aurelia Michałowska, Prezydent Miasta Siedlce p. Wojciech Kudelski oraz JM prof. dr hab. Tamara Zacharuk Rektor UPH. Patronatem medialnym konkurs objęło Katolickie Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny Podlasie24.pl oraz Tygodnik Siedlecki.
VIII Dyktando Siedleckie wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Teksty dyktand dla uczniów podstawówek i dla rodziców układali nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach: pani Iwona Piekarska, pani Jolanta Niewęgłowska i pani Anna Szostak. Lektorem dyktanda dla uczniów klas I – III była p. Danuta Lebuda doradca metodyczny SCDiDN w Siedlcach, a nad prawidłowością przebiegu zmagań konkursowych czuwała komisja w składzie: p. Agnieszka Szymani wicedyrektor SP 4 oraz p. Katarzyna Kamińska.
Lektorem dyktanda dla uczniów klas IV – VII był pan Kornel Morawiecki, marszałek senior Sejmu RP, założyciel Solidarności Walczącej. W komisji zasiadły: p. Małgorzata Połeć doradca metodyczny SCDiDN w Siedlcach, p. Anna Wierzbicka wicedyrektor SP 11 w Siedlcach oraz p. Anna Pluta wicedyrektor SP 4 w Siedlcach, koordynator Dyktanda Siedleckiego. Rodzicom tekst podyktowała pani Mirosława Postrzygacz nauczyciel polonista z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi. W komisji zasiadły: p. Anna Pluta wicedyrektor SP 4,  p. Agnieszka Szymani wicedyrektor SP 4, p. Jolanta Niewęgłowska, p. Anna Szostak, p. Anna Jeznach – Mierzejewska – nauczyciele języka polskiego SP 4.

Wyniki VIII Dyktanda Siedleckiego poznamy 19 kwietnia 2018 r.

O dyktandzie: Podlasie24Tygodnik SiedleckiTV-Wschód, Tuba Siedlec