VI Dyktando Siedleckie

dyktando2016a1 kwietnia 2016 r. odbyło się VI Dyktando Siedleckie. O godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza dyktando pisali uczniowie klas I – III z siedleckich szkół, w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza – gimnazjaliści, w II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Św. Królowej Jadwigi – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a w Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym – studenci. Rok 2016 to Rok Henryka Sienkiewicza, dlatego na wszystkich poziomach edukacji uczniowie pisali dyktanda związane z życiem i twórczością naszego noblisty.
Uczniom klas I – III tekst napisany przez panie: Beatę Ługowską i Iwonę Piekarską podyktowała pani Edyta Malewicz. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie: pani Agnieszka Szymani – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach – przewodnicząca komisji, pani Katarzyna Chojecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach, pani Ewelina Protasewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach.
O godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z zawiłościami polskiej ortografii zmagali się uczniowie klas IV – VI siedleckich szkół.
Lektorem VI Dyktanda Siedleckiego dla uczniów II etapu edukacji była pani Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, małżonka Prezydenta Andrzeja Dudy.
Pani Agata Kornhauser-Duda została powitana przez prezydenta Siedlec – pana Wojciecha Kudelskiego, wiceprezydenta Siedlec – panią Annę Sochacką, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza – pana Przemysława Anusiewicza oraz w imieniu uczniów przez Asię Wyrzykowską i Mateusza Wróblewskiego.
Następnie Pani Prezydentowa przeszła do sali gimnastycznej, gdzie oczekiwali już przejęci uczestnicy konkursu, czyli mistrzowie ortografii klas IV – VI ze wszystkich siedleckich szkół podstawowych.
Pan dyrektor Przemysław Anusiewicz przedstawił komisję konkursową, w skład której weszły: pani Małgorzata Połeć – doradca metodyczny języka polskiego Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach – przewodnicząca komisji, pani Anna Wierzbicka – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach oraz pani Anna Pluta – koordynator Dyktanda Siedleckiego, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach.
Pani Prezydentowa także zabrała głos i bardzo miło powitała uczestników i wszystkie osoby obecne. Podkreślała jak ważne jest, aby dbać o poziom poprawności naszego języka i jakie są jego współczesne zagrożenia. Mówiła, że język ojczysty jest wyznacznikiem tożsamości narodowej, scala nas jako wspólnotę, jest nośnikiem naszej historii i kultury oraz pamięci o naszych przodkach.
Następnie Pierwsza Dama podyktowała tekst dyktanda napisany przez panie: Małgorzatę Połeć i Annę Plutę.
Po zakończeniu konkursu Pani Agata Kornhauser-Duda spotkała się z uczniami klasy 3a, której wychowawcą jest pani Barbara Chomicka i z dziećmi należącymi do koła dziennikarskiego, prowadzonego przez panią Izabelę Piwowarczyk. Pierwsza Dama ciekawie i z humorem odpowiadała na pytania zadawane przez uczniów. Wszyscy zapisywali odpowiedzi, ponieważ wkrótce zredagują artykuł do naszej szkolnej gazetki. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Dzieci były zachwycone. Potem był czas na wspólne zdjęcie, życzenia dla koła dziennikarskiego i kilka autografów. Ostatni punkt pobytu Pani Prezydentowej w naszej szkole stanowił wpis do kroniki.
Bardzo dziękujemy Pani Agacie Kornhauser – Dudzie za udział w VI Dyktandzie Siedleckim, za troskę o poprawność naszego języka ojczystego, za piękne słowa do nas, za pobyt w naszej szkole.
Z pewnością był to jeden z najważniejszych dni w historii Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza Siedlcach.
O godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 4 po raz pierwszy dyktando pisali rodzice uczniów siedleckich szkół. Tekst dyktanda został napisany przez panią Jolantę Niewęgłowską i panią Edytę Malewicz, a funkcję lektora pełniła pani Małgorzata Połeć – doradca metodyczny języka polskiego Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie: pani Anna Pluta – koordynator Dyktanda Siedleckiego, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach – przewodnicząca komisji, pani Agnieszka Szymani – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, pani Anna Szostak – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, pani Jolanta Niewęgłowska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach.
VI Dyktando Siedleckie zostało objęte patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Siedlce, Rektora UPH.

dyktando2016sponsorzy
Patronat medialny nad projektem edukacyjnym „VI Dyktando Siedleckie” sprawują:
• TV WSCHÓD
• TYGODNIK SIEDLECKI
• PODLASIE 24
• KATOLICKIE RADIO PODLASIE
Sponsorami VI Dyktanda Siedleckiego są:
• EUROSCHOOL – SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH – Dyrektor Magdalena Fedorowicz
• KINO HELIOS – Dyrektor Milena Kalinowska
• MARLAB – Właściciel Marcin Piątek
• RESTAURACJA BROFAKTURA – Właściciel Zbigniew Paczóski
• SUPERMARKET KAUFLAND
• RESTAURACJA PALCE LIZAĆ – Właściciele Monika i Piotr Zegadło
• RESTAURACJA KOCHANÓWKA – Właściciel Arkadiusz Hubert Tarczyński
• MODR WARSZAWA – Dyrektor oddziału w Siedlcach – Marek Niewęgłowski
• STADLER
• AGENCJA ROZWOJU MIASTA
• PARK WODNY SIEDLCE
• KRĘGIELNIA FACTORY 157 – Właściciel Katarzyna Grabowska
• SALA ZABAW KUBUSIOWO – Właściciel Anna Zagrajek
• PIZZERIA SIESTA – Właściciel Kamil Borkowski
• SIEĆ SKLEPÓW TOPAZ – Właściciel Zbigniew Paczóski
• STUDIO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ANNY I JANA JAROSZYŃSKICH
• BANK BPH

Uczestnicy Dyktanda Siedleckiego już 11 kwietnia o godz. 13.00 dowiedzą się, kto w tym roku otrzyma zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii.

O naszym dyktandzie pisali:
www.siedlce.pl,
www.tv-wschod.pl,
www.podlasie24.pl,
tygodniksiedlecki.com,
www.spin.siedlce.pl,
www.zyciesiedleckie.pl,
infosiedlce.pl,
warszawa.tvp.pl,
www.tubasiedlec.pl.