V Turniej Matematyczny „MateMaxus”

W dniach 28 i 29 listopada 2022 roku w Instytucie Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach odbył się

V Turniej Matematyczny „MateMaxus”.

Głównymi organizatorami i pomysłodawcami Turnieju są Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama  Mickiewicza w Siedlcach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach oraz Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH w Siedlcach.

Turniej przeprowadziła komisja konkursowa w składzie Agnieszka Protasiuk (SP4), Karolina Rosiak-Klewek (ZSP3 w zastępstwie za p. Katarzynę Karpiarz) oraz Marek Siłuszyk (UPH).

Imprezę swoim patronatem objęli:

Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Siedleckiego, Prezydent Miasta Siedlce, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach oraz Komisja Europejska. 

Studenci z koła naukowego matematyków GRAF pomagali w realizacji turnieju. Rywalizacja uczniów odbyła się  w systemie pucharowym. Uczniowie pracowali w trzyosobowych zespołach.

V Misja rycerza MateMaxusa polegała na rozwiązywaniu problemów matematycznych, fizycznych i geograficznych. 

Tegoroczna edycja odbyła się 28 listopada dla klas 4, 5, 6, 7, 8 szkół podstawowych, zaś 29 listopada dla klas 1, 2, 3 i 4 szkół średnich.

W Turnieju wzięły udział szkoły: SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 7, SP 10, SP 12, SP Aleksander, SP STO, SP Iganie, SP Strzała, SP Żelków, SP Golice oraz szkoły średnie: I LO, IV LO, I KLO i ZSP 3.

W turnieju wzięło udział łącznie 234 uczniów. Poziom uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, samo podjęcie rękawicy oraz rywalizacja jest bardzo ważna.

Podsumowanie Turnieju, na którym zostaną przedstawione ostateczne wyniki, wręczone dyplomy, statuetki, oraz nagrody rzeczowe odbędzie się 12 grudnia o godzinie 11.00 w Auli 303 Instytutu Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Zapraszamy wszystkich laureatów do wzięcia udziału w podsumowaniu V Turnieju, które odbędzie się 12 grudnia 2022 r. o godzinie 11.00 w auli 303 Instytutu Matematyki UPH, ul. 3 Maja 54 w Siedlcach.