V Siedlecki Test Historyczny – marzec 2017

Tematy:                                                                                     REGULAMIN

Szkoły podstawowe: Droga Polaków do Niepodległości 1768- 1918

Gimnazja: Rzeczpospolita Obojga Narodów

Szkoły ponadgimnazjalne: Wielcy Polacy.
Polecana przykładowa literatura:

 Siedlecki Test Historyczny dla uczniów szkół podstawowych

  1. Grzegorz Wojciechowski: Wczoraj i dziś, Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej i szóstej szkoły podstawowej, Nowa Era
  2. Henryk Samsonowicz: Historia Polski do 1795 roku,
  3. Krzysztof Groniowski, Jerzy Skowronek Historia Polski 1795 – 1914 ,

 Siedlecki Test Historyczny dla uczniów gimnazjów

  1. Stanisław Roszak, Anna Łoszkiewicz: Śladami przeszłości, Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum
  2. Henryk Samsonowicz: Historia Polski do 1795 roku
  3. Krzysztof Groniowski, Jerzy Skowronek: Historia Polski 1795 – 1914

Siedlecki Test Historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

Paweł Wieczorkiewicz: Bohaterowie, renegaci, zdrajcy…

Siedlecki Test Historyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w dniu  2 marca 2017 roku o godzinie 10.00 w budynku Collegium Mazovia. W tym samym dniu i miejscu o godzinie 12.30 nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród V Siedleckiego Testu Historycznego.